Водно хидро дермабразио

   Иновативная система для изглаждане, почистване и подмладяване на кожате, напълно замествало механичните методы.

   Новата технология «Вортекс» позволяет осуществлять контролиран вакуум, спираловидно, завихряне на течност или въздух, благодарение на което серумите достигнутое дълбоко в кожата и помагат за нейното изчистване и регенериране.

Цена
Водно хидродермабразио                          (50 мин.)  

Услугата се изпълнява от