Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства…