Анкета

Вашето мнение е най-важно за нас! Ние се стремим да Ви представим професионална грижа в уютна обстановка. Ще се радваме да отделите няколко минути и да споделите искрено впечатлението си от нас!

Моля, оценете ни от 1-5 (където 1 е много лошо, 2 е лошо, 3 е добре, 4 е много добре и 5 е отлично)
    Ако желаете да споделите друго с нас, моля, не се колебайте да ни пишете на email office@epithete.bg!